Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym.

Załączniki

 
_______________________________
 
Oferta w trybie pozakonkursowym.
 
W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Klub 5 w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „II Festiwal Win Musujących – Muśnięci 2023”, proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 4.07.2023 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie Biuro Obsługi Interesanta – budynek A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 

Załączniki

____________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w 2023 roku.

Załączniki

____________________

WYNIKI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Załączniki

____________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego

Burmistrza Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegający na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ul. Pocztowej 9-11.
 
Informacja zamieszczona w dniu 3.04.2023 r.

Załączniki

 

__________________________________

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, a także turystyki i krajoznawstwa.

Informacja zamieszczona w dniu 17 stycznia 2023 r.

_________________

 
„Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie w 2023 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie polegające na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej.”

Załączniki

 

__

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, a także turystyki i krajoznawstwa.

Informacja zamieszczona w dniu 30.11.2022 r.

Załączniki

_____________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych.                                  

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja zamieszczona w dniu 30.11.2022 r.

Załączniki

_________________________________

Oferta w trybie pozakonkursowym

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego JAGUAR Krosno Odrzańskie w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja w Krośnie Odrzańskim mistrzostw Polskiej Federacji Japońskiego Karate (J.K.A.) oraz udział mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie w seminariach i zawodach Karate i Cross Trening”, proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.05.2022 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki

 

____________________________

Krosno Odrzańskie, 2022-04-20

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956.)
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2022.

Załączniki

___________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie w 2022 roku z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie polegające na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej.

Załączniki

________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Krosno Odrzańskie w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także turystyki i krajoznawstwa.

Załączniki

_____________________________________________

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

Załączniki

______________________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

________________________________________________________________________

 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także turystyki i krajoznawstwa.
 
Załączniki
 
____________________________________________
Krosno Odrzańskie 2021-10-15
 
Oferta w trybie pozakonkursowym
 
W związku z wpłynięciem oferty Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych „Tęcza” w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowy Turniej Szachowy – gramy i uczymy””, proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 21.10.2021 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 

Załączniki

 

 

_________________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2021-08-30

Oferta w trybie pozakonkursowym

W związku z wpłynięciem oferty Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Spotkania z muzyką i sztuką”, proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 6.09.2021 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki

 
_________________________________________________________________________
 
 
Krosno Odrzańskie, 2021-06-10
 
Oferta w trybie pozakonkursowym
 
W związku z wpłynięciem oferty Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja drużynowych zawodów wędkarskich dla wędkarzy” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 17.06.2021 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Załączniki

 

________________________________________________________________

Oferta Jeździeckiego Klubu Sportowego GOSTCHORZE w trybie pozakonkursowym

Krosno Odrzańskie, 2021-04-27
 
 
W związku z wpłynięciem oferty Jeździeckiego Klubu Sportowego GOSTCHORZE w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Piknik jeździecki z okazji 10-lecia Jeździeckiego Klubu Sportowego GOSTCHORZE” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 05.05.2021 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Załączniki

______________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2021-03-24

 

W związku z wpłynięciem oferty Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów wędkarskich o Puchar Szefa Rejonu IV” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 31.03.2021 r. do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie - urna/wpłatomat przy wejściu
do budynku A, w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

OFERTA [POBIERZ]

______________________________________________________________________________

Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

Załączniki

______________________________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofertWyniki otwartego konkursu ofertna wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej; ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [POBIERZ]

 

________________________________-

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Rady MiejskiejNr XXVI/217/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie Odrzańskim

50 000,00 zł

Razem:

50 000,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 14.01.2021 r.

_________________________________________

Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej; ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Załączniki

 

_________________________________________________

 Krosno Odrzańskie, 2020 – 12 – 18

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie:

 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

 2. uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/217/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej. Zakres świadczonych usług, stanowiące oczekiwane rezultaty, obejmuje:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa dla organizacji pozarządowych;

 2. organizację szkoleń/warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej - szkolenia
  i warsztaty mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego Covid19;

 3. udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym, sprzętu i wyposażenia, w tym między innymi na działania statutowe organizacji, prowadzenia działalności biurowej, zapewnienie dostępu do biblioteczki itp.;

 4. animację społeczności lokalnej (np. organizowanie spotkań organizacji z mieszkańcami – spotkania dedykowane poszczególnym grupom, np. dzieciom i młodzieży, seniorom, osobom bezrobotnym itp.); spotkania mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego Covid19.

Zadanie będzie realizowane przy współpracy z pracownikiem Urzędu Miasta ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

Celem zadania jest wsparcie organizacyjne, rzeczowe i merytoryczne (poradnictwo, szkolenia) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz wsparcie aktywności społeczności lokalnej.

 1. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).

W latach poprzednich przekazano na realizację tego rodzaju zadania:

- 30 000,00 zł - 2019 r.,

- 40 000,00 zł - 2020 r.

Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 1. Wkład własny oferenta w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % kosztów realizacji zadania.

Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:

 1. będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy realizujących zadania
  na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;

 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania;

 4. posiadają minimum dwuletnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;

 5. dysponują lokalem pozbawionym barier funkcjonalnych, usytuowanym w miejscu dostępnym
  dla seniorów oraz przystosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych;

 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1
  do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań ( Dz. U. poz. 2057)
  .

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
  i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),

 2. aktualny statut organizacji (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),

 3. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Wymagane jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III. Opis zadania pkt. 6 oferty (nieuzupełnienie tabeli z dodatkowymi informacjami będzie uznane za błąd formalny).

Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od dnia 15.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

 1. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 50 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy

 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy

 3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy oraz aneksu do umowy.

 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ogłoszeniu rezultatów.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,

 • pokrycie deficytu działalności organizacji,

 • działalność polityczną i religijną,

 • pokrycie kosztów kar.

Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane
na to zadanie.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania wskazanego w umowie.

 1. Termin składania ofert

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC”, udostępnionego na stronie witkac.pl lub na stronie www.krosnoodrzanskie.pl
do 11.01.2021 r. do godziny 15:30.

Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w statucie, należy przesłać lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego”, w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – urna przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu w terminie
do dnia 12.01.2021 r. (obowiązuje data wpływu do urzędu).

Suma kontrolna wersji papierowej oraz elektronicznej musi być identyczna.

 1. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.

 1. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:

 1. wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,

 2. oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni
  od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

 3. podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,

 4. oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,

 5. oferta podlega ocenie w zakresie:

 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,

 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,

 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,

 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy
  i pracę społeczną członków,

 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),

 1. ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,

 2. od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl, www.krosnoodrzanskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „witkac.pl.”

 1. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.

 1. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:

 • nie wpłynęła żadna oferta,

 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,

 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,

 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. Organizacje pozarządowe wyrażające chęć udziału w pracach komisji konkursowej proszone
  są o zgłaszanie swoich przedstawicieli do dnia
  5.01.2021 r. W pracy komisji konkursowej nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych wnioskujących o dotację.

____________________________________________________________

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

  

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Ludowy Zespół Sportowy "Pogoń" w Wężyskach

Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych drużyny Pogoń Wężyska

19 000,00 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów

Upowszechnianie kultury fizycznej - Puchar Burmistrza w biegu na orientację  -  Bieg w labiryncie - DOŻYNKI 2020

     895,00 zł

Razem:

19 895,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 22.04.2020 r.

 

__________________________________________________________-

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Ochrona zdrowia - promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizacja imprez
z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie "Raduszczanka"

Organizacja turniejów siatkarskich dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

1 500,00 zł

2

Stowarzyszenie Subsidium

Zdrowa rodzina-pogodna rodzina  - VI Piknik zdrowia

1 500,00 zł

Razem:  

 3 000,00 zł

  

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie "Raduszczanka"

Organizacja tradycyjnej imprezy tematycznej - Noc Świętojańska w Starym Raduszcu

3 500,00 zł

2

Towarzysto Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Publikacja kwartalnika historyczno - kulturalnego "Krosno nad Odrą"

   600,00 zł

3

Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze " Cantores"

Magnificat anima mea

2 900,00 zł

Razem: 

7 000,00 zł

 

 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Towarzysto Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

W kamiennym kręgu

2 000,00 zł

2

 Stowarzyszenie Młode Krosno

Krosno SMART Lider

1 000,00 zł

Razem: 

3 000,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 27.03.2020 r.

 

 

__________________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

[WIĘCEJ]

 

__________________________________________________________________

 

 Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Fundacja „KULT”

Krosno Odrzańskie Kocha Rower – festiwal sportowy na pumptracku w parku Tysiąclecia

7 000,00 zł

2

Stowarzyszenie "Raduszczanka"

Środowiskowe treningi piłkarskie dla dzieci
i młodzieży w Gminie Krosno Odrzańskie

2 500,00 zł

3

Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie

Prowadzenie drużyny seniorskiej LKS "Czarni"
w Czarnowie w roku 2020

19 500,00 zł

4

Miejski Klub Sportowy "Tęcza"

Organizacja zawodów sportowych oraz działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w Krośnie Odrzańskim

140 000,00 zł

5

Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie

Prowadzenie drużyny młodzieżowej LKS "Czarni"
w Czarnowie w roku 2020

5 500,00 zł

6

Klub Sportowy "Kruszywo"

Udział w rozgrywkach ligowych KS Kruszywo
w roku 2020

10 000,00 zł

7

Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów

Upowszechnianie kultury fizycznej – Puchar Sołtysa Kamienia w biegu na orientację –sprint po Kamieniu 2020

 2 000,00 zł

8

KLUB SPORTOWY ODRA RADNICA

Udział drużyny seniorów ODRA RADNICA
w rozgrywkach klasy B Podokręg Krosno Odrzańskie

10 000,00 zł

Razem:

196 500,00 zł

Informacja zamieszczona w dniu 24.02.2020 r.

 

 

 

_____________________________________________

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Załączniki

_____________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2020 – 01 - 20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie:

 • art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570),
 • rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
 • uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488),
 • uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki

____________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza" z siedzibą
w Krośnie Odrzańskim

Krośnieńska Liga Szachowa - "Edukacja przez Szachy w Szkole"

5 000,00 zł

2

Klub Sportowy Jaguar w Krośnie Odrzańskim

Wspieranie rozwoju Karate oraz treningu Cross wśród mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację Ogólnopolskiego Turnieju Karate oraz udział w zawodach i szkoleniach na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

4 000,00 zł

3

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza" z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

Sport szachowy dzieci i młodzieży KSGU "TĘCZA" Krosno Odrzańskie

4 000,00 zł

4

Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4 500,00 zł

5

Stowarzyszenie Młode Krosno

KOStreetball2020

8 000,00 zł

6

Siatkarski Klub Sportowy Tęcza Krosno Odrzańskie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność szkoleniowa siatkówki w m. Krosno Odrzańskie

22 000,00 zł

7

Lubuski Klub Sportowy "LUBUSZ" w Słubicach

Lekkoatletyka na medal

6 500,00 zł

8

KLUB PIŁKI NOŻNEJ "TRAMP-KARP" OSIECZNICA

Prowadzenie KPN "Tramp-Karp" Osiecznica
w roku 2020

8 000,00 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie.

1 500,00 zł

Razem:

63 500,00 zł

Informacja zamieszczona w dniu 20.01.2020 r.

______________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2020-01-02

UNIEWAŻNIENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w zakresie prowadzenia i utrzymania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie, ogłoszony w dniu 2 grudnia 2019 r., w terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 23 grudnia 2019 r. nie wpłynęła  żadna oferta.

Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Krosna Odrzańskiego z dniem 2 stycznia 2020 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2020.

 

 

______________________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2019-12-02

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Na podstawie:

 • art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2020. [WIĘCEJ]

wzór oferty zdrowie publiczne

___________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2019 – 12 - 02

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie:

 • art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570),
 • rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
 • uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488),
 • uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. [WIĘCEJ]

 

_____________________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z 2019 r. poz. 447)

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i psychologicznych grupowych i indywidualnych dla osób współuzależnionych:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Stowarzyszenie SUBSIDIUM

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i psychologicznych grupowych
i indywidualnych dla osób współuzależnionych

2 000,00 zł

Razem:

2 000,00 zł

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin uzależnionych od narkotyków
i dopalaczy:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Stowarzyszenie SUBSIDIUM

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin uzależnionych od narkotyków i dopalaczy – Punkt U

1 500,00 zł

Razem:

1 500,00 zł

 Informacja zamieszczona w dniu 9 września 2019 r.

___________________________________________________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2019-08-12

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Na podstawie:

 • art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.

 

 1. Ochrona zdrowia obejmuje:
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i psychologicznych grupowych i indywidualnych dla osób współuzależnionych – kwota dotacji 2.000,00 zł,
 3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin uzależnionych od narkotyków i dopalaczy – kwota dotacji 1.500,00 zł,

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). [więcej]

załączniki:

 

 

 


Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1492, z 2019 r. poz. 447)

Organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Odział Wojskowy PTTK przy Klubie 5 bsap w Krośnie Odrzańskim

Krosno nad Odrą ma pomysł na zdrowie – „Ruszaj się dla zdrowia”

3 000,00 zł

Razem:

3 000,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 12.08.2019 r.


 

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego na lata 2019 - 2020. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 1488).

Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie Odrzańskim

70 000,00 zł

Razem:

70 000,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 28.06.2019 r.

 

______________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.

Krosno Odrzańskie, 2019-06-19
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
 
Na podstawie:
 1. art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.
 
 1. Ochrona zdrowia obejmuje:
 1. organizację imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie – kwota dotacji 3.000,00 zł,
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
 
 1. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.
Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 
 1. Wkład własny stowarzyszenia w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania.
Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:
 1. będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 5. dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy sportowej umożliwiającym realizację zadania,
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu.
 
Do oferty należy dołączyć:
 1. upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub, zgodę
  na zawarcie umowy w imieniu podmiotu składającego ofertę,
 2. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
  i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w krs),
 3. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego.
 
Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 
W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.
Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie o zdrowiu publicznym.
 
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania, wskazanego w umowie.
Zadania winny być wykonane do dnia 31.12.2019 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:
 1. dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,
 2. wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:
 1. koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego) tj.:
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie uczestników zadania,
 • wynagrodzenie osób związanych z realizacją zadania,
 • zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe uprawniające do udziału w zawodach, niezbędne opłaty związane z realizacja zadania, zakup wody, materiałów plastycznych, biurowych, zakup niezbędnych materiałów, itp.),
 1. koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania
  o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu):
 • koszty obsługi księgowej,
 • obsługa techniczna i medyczna zadania, itp.,
 1. inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
 • zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania,
 • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych do 20 % udzielonej dotacji.
 
Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
 • pokrycie deficytu działalności organizacji,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie stanowi niezbędnego elementu w realizacji projektu),
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów kar.
 
 
 1. Termin składania ofert
Oferty realizacji zadań objętych konkursem muszą być złożone w wersji papierowej do 10.07.2019 r.  do godziny 15.30.
Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami
w KRS należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 10.07.2019 r.
 
 1. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 
 1. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
 1. wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 2. oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni
  od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 3. oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,
 4. podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,
 5. ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie           realizować zadanie publiczne,
 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),
 1. ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,
 2. od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.
 
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.plwww.krosnoodrzanskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
 1. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.
 
 1. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

__________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2019 – 05 – 30

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie:

 • 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 
 • (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 1488).

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w latach 2019 – 2020 realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [WIĘCEJ]

________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Kolonie edukacyjne „Ja i Ty zawsze bezpieczni” z elementami profilaktyki uzależnień w Grzybowie

36 750,00 zł

2

Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

12 900,00 zł

3

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

VI Obóz wędrowny „Karkonosze”

11 350,00 zł

4

Miejski Klub Sportowy „Tęcza”

Organizacja wypoczynku w Mrzeżynie dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

10 000,00 zł

Razem:

71 000,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 21.05.2019 r.

 

______________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr LX/475/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2673), uchwały Rady Miejskiej Nr LX/474/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2018 r.,
poz. 2672).

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Klub Sportowy „Kruszywo”

Udział w rozgrywkach ligowych, prowadzenie zajęć treningowych.

10 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Młode Krosno

KO Streetball 2019

8 000,00 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów

Upowszechnianie kultury fizycznej – Otwarte Mistrzostwa Gminy Krosno Odrzańskie
w biegu na orientację - Łochowice

3 500,00 zł

4

Polski Związek Wędkarski Okręg
w Zielonej Górze

Organizacja drużynowych zawodów wędkarskich „zakończenie sezonu”
i podsumowanie cyklu Drużynowe Grand Prix Okręgu

1 500,00 zł

5

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim

Sport szachowy dzieci i młodzieży KSGU „TĘCZA” Krosno Odrzańskie

3 000,00 zł

6

Polski Związek Wędkarski Okręg
w Zielonej Górze

Organizacja cyklu zawodów wędkarskich „Festyn Rodzinny”

1 500,00 zł

Informacja zamieszczona w dniu 24.04.2019 r.

 

____________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2019 – 03 -07

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie:

 • 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
 • rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
 • uchwały Rady Miejskiej Nr LX/475/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2673),
 • uchwały Rady Miejskiej Nr LX/474/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2672),

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2019 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. [WIĘCEJ]

 

_______________________________________________________ 

 

Krosno Odrzańskie, 2019 – 03 -07

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Na podstawie:

 • 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019. [WIĘCEJ]

 Wzór oferty [POBIERZ]

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO [POBIERZ]

 

________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) Organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce

Letnia akademia

8 320,00 zł

2

Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce

Zdrowa rodzina – pogodna rodzina V Piknik zdrowia

2 400,00 zł

Razem:

10 720,00 zł

 

____________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909.), oraz Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014, poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z 2017 r., poz. 2189). [WIĘCEJ]

_____________________________________________________________

 
Krosno Odrzańskie, 2018 – 12 -20
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
 
Na podstawie:
 1. art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.
 
__________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Na podstawie:
 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr LX/475/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2673),
 4. uchwały Rady Miejskiej Nr LX/474/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2672),

[WIĘCEJ]

___________________________________________________________

 

Krosno Odrzańskie, 2018.09.05

 W związku z wpłynięciem oferty Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Zjazd Sołtysów z Powiatu Krośnieńskiego” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.


Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 12.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

OFERTA

_______________________________________________________________________________________

Krosno Odrzańskie,  2018.08.28

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia „Raduszczanka” w Starym Raduszcu w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Czyste Lubuskie – czysta Polska” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 
 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
_________________________________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2018.08.28

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego Odra Radnica w trybie pozakonkursowym, zgodniez art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wspieraniei upowszechnianie kultury fizycznej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

OFERTA

 _________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Na podstawie:
 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650 i poz. 723),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579),
 4. uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2189),
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

______________________________________________________

Krosno Odrzańskie,  2018.04.06

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Młode Krosno w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „KO Streetball 2018” proszę o zgłaszanie uwag
do prezentowanej oferty.

 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 13.04.2018 r.
do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Treść oferty [POBIERZ]

________________________________________________________ 

Wyniki otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909.), oraz Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014, poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z 2017 r., poz. 2189).

Upowszechnianie kultury fizycznej

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze

Organizacja zawodów wędkarskich o Puchar Szefa Rejonu IV

1 300,00 zł

2

Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze w Gostchorzu

Wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

4 000,00 zł

3

Klub Sportowy "Kruszywo" w Starym Raduszcu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

15 000,00 zł

4

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze

Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka

1 200,00 zł

5

Miejski Klub Sportowy "Tęcza" w Krośnie Odrzańskim

Organizacja zawodów sportowych oraz działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w Krośnie Odrzańskim

140 000,00 zł

6

Siatkarski Klub Sportowy Tęcza Krosno Odrzańskie

Upowszechnianie kultury fizycznej - Organizacja zawodów sportowych oraz działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej  w Krośnie Odrzańskim

28 000,00 zł

7

Klub Sportowy Jaguar w Krośnie Odrzańskim

Wspieranie rozwoju Karate Tradycyjnego oraz treningu Cross wśród mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację turnieju Karate i Cross Trening oraz udział w zawodach na szczeblu ogólnokrajowym.

3 000,00 zł

8

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza"   w Krośnie Odrzańskim

Akademia Brydża Sportowego  -  sport i rekreacja krośnieńskich seniorów                                                       

1 000,00 zł

9

KLUB PIŁKI NOŻNEJ "TRAMP-KARP" OSIECZNICA

Udział drużyny seniorów w rozgrywkach klasy "B" i drużyny orlików w terenowej lidze Podokręgu Krosno Odrzańskie.

17 000,00 zł

10

Stowarzyszenie "Raduszczanka"  w Krośnie Odrzańskim

Organizacja treningów i turniejów squasha  dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

4 000,00 zł

11

Ludowy Klub Sportowy "Czarni" w Czarnowie

Prowadzenie LKS "Czarni" w Czarnowie

21 000,00 zł

12

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza"  w Krośnie Odrzańskim

Krośnieńska Liga Szachowa – Liga Szkolna „Edukacja przez Szachy w Szkole”

4 000,00 zł

13

Ludowy Zespół Sportowy "Pogoń" w Wężyskach

Przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach ligowych.

21 000,00 zł

14

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza" w Krośnie Odrzańskim

Sport szachowy dzieci i młodzieży KSGU "Tęcza" Krosno Odrzańskie

3 600,00 zł

Ochrona zdrowia

 

 1. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.

18 000,00 zł

2

„Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych” w Chlebowie

V OBÓZ WĘDROWNY KARKONOSZE 2018

18 000,00 zł

3

Miejski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim

Ochrona zdrowia: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

15 000,00 zł

4

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze

Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.

15 000,00 zł

5

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze

WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI ZE ŚWIETLICY PROWADZONEJ PRZEZ  PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ  W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W OŚRODKU KOLONIJNYM „KAJTUŚ”  W KOŁOBRZEGU

5 000,00 zł

 1. prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze

PROWADZENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEZY Z GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE

5 000,00 zł

 1. organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Samodzielna Jednostka Strzelecka w Nowej Soli

DOGAKADEMIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – PSIAKI UCZĄ DZIECIAKI

2 000,00 zł

2

Stowarzyszenie „Raduszczanka” w Starym Raduszcu

Fantastyczna Sarbia – organizacja dnia dziecka w tematyce fantastycznej, z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

1 270,00 zł

 1. promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizacja imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie „Raduszczanka” w Starym Raduszcu

Organizacja  turniejów siatkarskich  dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

 2 240,00 zł

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie Odra Dla Turystów w Nowej Soli

Odkrywanie historii Krosna Odrzańskiego z perspektywy rzeki Odry.

2 400,00 zł

2

Stowarzyszenie Subsidium w Brzózce

Kociołek ze sztuką

2 300,00 zł

3

„Skarpa Gostchorze” w Gostchorzu

Festyn z okazji FLISU ODRZAŃSKIEGO

2 300,00 zł

 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Zielonej Górze

Budowa makiety obozu jenieckiego

2 550,00 zł

________________________________________________________________

 Krosno Odrzańskie,  2018.01.19

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński  Uniwersytet Trzeciego Wieku w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909), dotyczącej realizacji zadania publicznego
pn. „Turniej kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. Lubuskiego o puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 26.01.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

OFERTA [DO POBRANIA]

_________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2018-01-08

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie:
1) art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573
i poz. 1909.),
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
3) uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579),
4) uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 r.,
poz. 2189),
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej.

Więcej szczegółów pod linkiem [POBIERZ]

_____________________________________________________

Uzupełnienie oferty

Pobierz [PDF]

 

W związku z wpłynięciem oferty Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jedności 22 B w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie" proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 29.12.2017 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. [DO POBRANIA]

_______________________________________________________________

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Młode Krosno w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „KO Streetball Summer Cup 2017: X - edycja” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 05.04.2017 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. [DO POBRANIA]

________________________________________________
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, a także działalności charytatywnej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.) oraz Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014, poz. 2105) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/221/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. U. Woj. Lubus. 2016, poz. 2176). [DO POBRANIA]
 
______________________________________________________________
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2017 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej. [DO POBRANIA]
_______________________________________________________-
Oferta Stowarzyszenia Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym
Krosno Odrzańskie,  2016.07.05
 
W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 07.2016 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
____________________________________________
_____________________________________________--
______________________________________
Krosno Odrzańskie,  2015.05.12

W związku z wpłynięciem oferty Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział młodzieży KSGU Tęcza Krosno Odrzańskie w rozgrywkach III Ligi Juniorów Województwa Lubuskiego 2015” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 19.05.2015 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
________________________________________
Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej oraz upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/422/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 2106). 
_________________________________________________
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/422/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 2106) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej oraz upowszechniania kultury fizycznej.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/3343/Ogloszenie_o_ot...

________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/3332/Wyniki_otwarteg...

_______________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2015.01.16


W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Lubuskiego wieńczący działania i profilaktykę przeciwuzależnieniową” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 23.01.2015 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4613_oferta.pdf

_____________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia.

______________________________________

Krosno Odrzańskie,  2014.11.12

 

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „Calipso” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na Mistrzostwa Świata” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 19.11.2014 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4435_doc20141...

__________________________________________________________

Krosno Odrzańskie,  2014.09.01

 
W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „Jaguar” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju sportowego dzieci wybitnie uzdolnionych w zakresie Karate Tradycyjnego w gminie Krosno Odrzańskie, poprzez wyjazd i start w Pucharze Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w trudnej sytuacji materialnej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 08.09.2014 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4220_doc20140...

_____________________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu, zakresu:
1)ochrony zdrowia,
2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej,
 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/3742_Wyniki_o...

___________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/3591_Konkurs_ofert_-_ochrona_zdrowia.pdf

_________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert(2014/2)

__________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert(2014/1)

_________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2014 – 01- 13

 

Ogłoszenieo otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326)

Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Treść ogłoszenie [POBIERZ]

__________________________________________________
Krosno Odrzańskie, 2013-12-13
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)
oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282)
Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i ochrony zdrowia.
Treść Ogłoszenia [POBIERZ]

___________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.09.25

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego Ju Jitsu SATORI w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział w otwartych Mistrzostwach Europy IMAF w sztukach walki” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 02.10.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Oferta ME IMAF KS Satori

 

_________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

___________________________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

____________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.06.19

 

W związku z wpłynięciem oferty Siatkarskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których występują problemy alkoholowe” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 27.06.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

_____________________________________________

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których występują problemy alkoholowe.

________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.06.10

W związku z wpłynięciem oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej, Hufiec Słubice w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Na TROPie historii” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 18.06.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Treść oferty

_______________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2013 roku, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282).

Wykaz ofert wybranych do realizacji

________________________________________

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282)

Wyniki konkursu [pobierz]

______________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.03.01

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)

oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Treść ogłoszenia

___________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.01.11

 

W związku z wpłynięciem oferty Siatkarskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 18.01.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Treść oferty [pobierz]

________________________________________________________

Ogłoszenie

 

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)

oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282) Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Treść ogłoszenia [POBIERZ]

_______________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.09.26

W związku z wpłynięciem oferty Ludowego Zespołu Sportowego „Pogoń” w Wężyskach w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział klubu w rozgrywkach ligowych klasy A” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 03.10.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Załączniki:

1. [Pobierz]

_____________________________________

Krosno Odrzańskie,  2012.04.27


W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w  trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Krośnieńskie Święto Rowerów” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.  Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.05.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

oferta - pobierz

_____________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.06.06

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych - [Pobierz]

______________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.04.20

O G Ł O S Z E N I E
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

ogłoszenie - pobierz

______________________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.03.06

 

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „ODRA – DORAMEX” w Radnicy w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach ligowych Klubu Sportowego ODRA – DORAMEX” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 13.03.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Załącznik - Pobierz

________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/130/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r.

Nr 134 poz. 2580)

załącznik - pobierz

Krosno Odrzańskie, 2014 – 01- 13

 

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)
oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326)
Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.