Rok 2022 przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu zarówno indywidulanych gospodarstw domowych, jak i samorządów. Jednym z wrażliwych obszarów jest ten związany z odpadami komunalnymi. Zmieniające się dynamicznie i niezależnie od samorządów przepisy prawa, rosnące opłaty w zakładach zagospodarowania odpadów, wzrost cen obserwowany na każdym kroku – to wszystko rodzi konieczność podejmowania działań zaradczych.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Szef Obrony Cywilnej Gminy Krosno Odrzańskie informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do godz. 12.30 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Próba ma na celu sprawdzenie sprawności funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania.

Roboty drogowe

W związku z prowadzoną inwestycją „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim” wykonawca robót firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, że od dnia 22 listopada 2021 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ul. Murnej w Krośnie Odrzańskim. W celu wykonania robót część ulicy zostanie wyłączona z ruchu pieszego i kołowego. Wjazd na ul. Murną będzie możliwy od strony mostu na długości ok. 40 oraz od strony ul. Menniczej. Wszystkich kierujących prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązujące oznakowanie.

Zdjęcie przedstawia troje dzieci i napis Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, 20 listopada oraz logo UNICEF.

W piątek, 19 listopada setki szkół i przedszkoli w całej Polsce po raz kolejny będą obchodzić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. Do akcji włączyły się gminne placówki oświatowe, tj. Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu, Przedszkole nr 2 im. Złotej Rybki, Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza. Wydarzenie jest organizowane z okazji przypadającej w sobotę rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dzień ten przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

Zdjęcie przedstawia burmistrza Marka Cebulę i właściciela firmy Ażur Krzysztofa Sawickiego podpisujących umowę na realizację inwestycji.

Rozwój infrastruktury drogowej to nie tylko poprawienie komfortu życia lokalnej społeczności, ale także jeden z elementów opisujących inwestycyjną atrakcyjność danej gminy. W Krośnie Odrzańskim na niespotykaną dawno skalę trwa realizacja zadań związanych z remontami dróg.

Zdjęcie przedstawia burmistrza Marka Cebulę trzymającego w dłoni kartę seniora oraz Grzegorza Kopacza oczekującego na jej wręczenie.

W ciągu zaledwie kilkunastu dni, od momentu uruchomienia programu, wniosek o Krośnieńską Kartę Seniora złożyło prawie dwustu mieszkańców w wieku powyżej 60. roku życia. Projekt obywatelski okazuje się strzałem w dziesiątkę. Seniorzy mogą już korzystać z oferowanych dla nich zniżek.

Miniatura przedstawia kolaż zdjęć dachów – z jednego wydobywa się dym z komina, na drugim zamontowane są panele fotowoltaiczne.

Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspiera działania swoich mieszkańców zmierzające do poprawy jakości powietrza. W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 logo czyste powietrze, biały dom na niebieskim tle z napisem czyste powietrze zdrowy wybór - twój wybór

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, zaprasza mieszkańców na spotkanie informujące o ogólnych zasadach przyznawania dotacji w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”.