Raport o stanie Gminy

Informuję, że raport o stanie Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 rok, w oparciu o art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, zostanie przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która zaplanowana została na 28 czerwca 2022 r. na godz. 9.00.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, winien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, pisemne zgłoszenie z załączoną listą 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Czyste powietrze zdrowy wybór

Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspiera działania swoich mieszkańców zmierzające do poprawy jakości powietrza. W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim nadal funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

szczepionka covid

Od 20 kwietnia osoby, które ukończyły 80 lat, będą mogły przyjąć drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 . W nocy z 19 na 20 kwietnia ruszyła rejestracja. Dla osób, które spełniają wszystkie warunki, system automatycznie wystawi skierowanie.

Miniatura przedstawia napis Dzień Kobiet na tle tulipanów.

Zapraszamy do skorzystania z okazji świętowania Dnia Kobiet z krośnieńskimi instytucjami. Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje 8 marca Dzień Kobiet na sportowo.

Miniatura przedstawia burmistrza Marka Cebulę i skarbnika Ilone Ogiba podpisujących dokumenty

Po niemal 6 latach wyczekiwania, przebudowa drogi na odcinku Chyże – Gostchorze staje się faktem. To jedna z ważniejszych dróg gminnych, będąca alternatywą dla głównej trasy między Krosnem Odrzańskim a Gostchorzem.

Rok 2022 przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu zarówno indywidulanych gospodarstw domowych, jak i samorządów. Jednym z wrażliwych obszarów jest ten związany z odpadami komunalnymi. Zmieniające się dynamicznie i niezależnie od samorządów przepisy prawa, rosnące opłaty w zakładach zagospodarowania odpadów, wzrost cen obserwowany na każdym kroku – to wszystko rodzi konieczność podejmowania działań zaradczych.

Maseczka ochronna

Rozpoczęła się dystrybucja maseczek wśród mieszkańców województwa lubuskiego. 83.500 szt. trafiły do naszej Gminy. Każdy mieszkaniec może otrzymać bezpłatnie pięć maseczek. Można je odbierać w godzinach pracy Urzędu Miasta w holu przy wejściu głównym. Maseczki przekazała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Czyste powietrze - twój wybór

25 stycznia 2022 r. ruszyła nowa - trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł maksymalnej dotacji (przy 90% kosztów kwalifikowanych) dla wnioskodawców o dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.