Okładka raportu o stanie gminy za 2020 r.

Informujemy, że Raport o stanie Gminy Krosno Odrzańskie za 2020 rok, w oparciu o art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, zostanie przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która zaplanowana została na 29 czerwca 2021 r. na godz. 9.00.

W niedzielę, 30 maja, podczas Festiwalu Smaków Świata na Placu Unii Europejskiej czynne będzie Mobilne Biuro Spisowe. Czekając na burgera będzie można usiąść przy komputerze i wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze od godz. 11.00 uruchomi stanowiska, przy których, z pomocą uprawnionych do tego osób, można będzie wypełnić formularz spisowy. Niezbędna do tego jest znajomość nr PESEL (swojego i domowników). Wystarczy bowiem, że udział w spisie weźmie jedna osoba mieszkająca pod danym adresem, która poda nr PESEL swoich domowników, zwalniając ich tym samym z obowiązku wypełniania odrębnego formularza. Stoisko czynne będzie do godziny 16.00.

Pamiętajmy, że spis jest obowiązkowy, a udział w nim daje możliwość wygrania atrakcyjnych nagród w loterii, w tym samochodu.

27 maja Radni Rady Miejskiej jednogłośnie zdecydowali o nadaniu tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krosna Odrzańskiego Pani Kazimierze Potockiej.

 

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 maja 2021 roku (poniedziałek) Urząd będzie czynny w godzinach 7:30 – 15:30. W dniu 4 czerwca 2021 roku (piątek) Urząd będzie nieczynny.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r. dla pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w zamian za święta przypadające w dni wolne inne niż niedziela.

Zdjęcie zawiera grafikę strzykawki oraz wirusów.

Połowa mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest już zaszczepiona przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Masowe punkty szczepień działają i czekają na kolejne osoby.

Na zdjęciu jest mammobus

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi.

Obrazek przedstawia znak roboty drogowe i napis prace modernizacyjne.

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim planuje wprowadzenie na ul. Podgórnej w Krośnie Odrzańskim nowej, stałej organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu strefy zamieszkania wraz z miejscami postojowymi.

Informujemy, że w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.