Rejestr żłobków i klubów dziecięcych jest publikowany na Portalu Informacyjno Usługowym Emp@tia pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło również na Portalu Informacyjno - Usługowym Emp@tia MAPĘ żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji - w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Mapę żłobków i klubów dziecięcych można znaleźć pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych