• Starostwo Powiatowe
ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Komenda Powiatowa Policji
ul. Sienkiewicza 22, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Państwowa Straż Pożarna
ul. Sienkiewicza 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Urząd Skarbowy
ul. Słubicka 3, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Słubicka 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa
ul. Poznańska 73, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krośnie Odrzańskim
ul. Zamkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pl. Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Powiatowy Inspektor Weterynarii
ul. Fryderyka Chopina 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Nadodrzańska 24, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Sąd Rejonowy
ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Prokuratura Rejonowa
ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 2, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Poczta Polska
ul. Pocztowa, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Kancelaria Notarialna
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Matejki 1

• Komornik Sądowy
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Matejki 1

• Komornik Sądowy
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 9/118

• Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

• 5 Kresowy batalion saperów
ul. Piastów 7, 66-600 Krosno Odrzańskie

• 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie

• 9 Rejonowe Warsztaty Techniczne
ul. Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie

• Zachodnie Centrum Medyczne
ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie