Krosno Odrzańskie wprowadza pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorców z terenu Gminy. Ma on przede wszystkim pomóc przetrwać firmom w trudnym okresie pandemii i zniwelować skalę ewentualnych zwolnień i strat. Z aktualnie dostępnych danych wynika, że co trzecia polska firma odnotowuje spadek przychodów.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., oferuje poręczenia wadialne, jako realną pomoc  przedsiębiorcom startującym w przetargach publicznych. Produkt przygotowano również z myślą o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości w dobie pandemii covid-19 na terenie województwa lubuskiego.

W połowie 2018 roku weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, na mocy której teren całego kraju objęty jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej (powstała Polska strefa inwestycji). Pozwala to ubiegać się o ulgę podatkową i preferencyjne warunki dla każdej firmy, w każdym mieście czy gminie.

Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rozpocznie regulowanie płatności wobec dostawców/usługodawców przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment). Mechanizm polega na rozdzieleniu całej kwoty brutto wskazanej na fakturze na wartość netto i kwotę podatku VAT.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy na bezpłatne spotkanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać dotację na rozwój przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2018 r. w Zielonej Górze, w Parku Naukowo - Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie przy ul. Syrkiewicza 6.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zwraca się z prośbą do właścicieli firm o wypełnienie ankiety na potrzeby badania rynku i analizy popytu przedsiębiorców w obszarze badań i rozwoju z zakresu innowacyjnego przemysłu pod kątem planowanej do realizacji inwestycji Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie.

Uwaga Przedsiębiorco! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”. Szczegóły przetargu dostępne są na: