Informujemy, że w związku objęciem Powiatu Krośnieńskiego tzw. „strefą czerwoną” planowane na poniedziałek, 19 października br. szkolenie dot. platformy zakupowej zostaje odwołane. Jednocześnie zachęcamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu on-line, które odbędzie się w środę, 28 października od godz. 8.30 do 10.30.  

Infografika która przedstawia laptopa

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają elektronizację zamówień publicznych Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim uruchomił Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych.

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., oferuje poręczenia wadialne, jako realną pomoc  przedsiębiorcom startującym w przetargach publicznych. Produkt przygotowano również z myślą o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości w dobie pandemii covid-19 na terenie województwa lubuskiego.

Krosno Odrzańskie wprowadza pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorców z terenu Gminy. Ma on przede wszystkim pomóc przetrwać firmom w trudnym okresie pandemii i zniwelować skalę ewentualnych zwolnień i strat. Z aktualnie dostępnych danych wynika, że co trzecia polska firma odnotowuje spadek przychodów.

W połowie 2018 roku weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, na mocy której teren całego kraju objęty jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej (powstała Polska strefa inwestycji). Pozwala to ubiegać się o ulgę podatkową i preferencyjne warunki dla każdej firmy, w każdym mieście czy gminie.

Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rozpocznie regulowanie płatności wobec dostawców/usługodawców przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment). Mechanizm polega na rozdzieleniu całej kwoty brutto wskazanej na fakturze na wartość netto i kwotę podatku VAT.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy na bezpłatne spotkanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać dotację na rozwój przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2018 r. w Zielonej Górze, w Parku Naukowo - Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie przy ul. Syrkiewicza 6.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zwraca się z prośbą do właścicieli firm o wypełnienie ankiety na potrzeby badania rynku i analizy popytu przedsiębiorców w obszarze badań i rozwoju z zakresu innowacyjnego przemysłu pod kątem planowanej do realizacji inwestycji Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie.