Skład IV Kadencji Krośnieńskiej Rady Seniorów (2019 -2021)
 

L.p.

Imię i nazwisko

1

Grzegorz Kopacz - przewodniczący

2

Józef Ostrowski - wiceprzewodniczący

3

Andrzej Domagała

4

Janina Sienkiewicz

5

Teresa Nowak

6

Irena Barszczowska

7

Stefania Okarmus

8

Maria Piter

9

Zdzisława Gawryluk

10

Czesława Kraus

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I Posiedzenie Rady Seniorów IV Kadencji 045

I posiedzenie IV kadencji Krośnieńskiej Rady Seniorów 25.10.2019 r.

Krośnieńska Rada Seniorów powstała w dniu 8 listopada 2012 r. Została utworzona z inicjatywy Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pierwsza Rada została powołana zarządzeniem nr 122/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie powołania Krośnieńskiej Rady Seniorów. Natomiast od roku 2015 Krośnieńskiej Rada Seniorów funkcjonuje na podstawie uchwały nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Zgodnie ze statutem Rada składa się z maksymalnie10 członków, w skład której wchodzą przedstawiciele osób starszych i przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych. Głównym celem Rady jest reprezentowanie interesów środowiska seniorów z terenu Gminy Krosno Odrzańskie. Do zadań Krośnieńskiej Rady Seniorów należy:

 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokajania ich potrzeb,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych
  na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, edukacji i sportu,
 • wydawanie opinii oraz formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań w perspektywie krótko
  i długoterminowych działań na rzecz seniorów,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych,
 • przedstawianie Burmistrzowi wniosków i rocznych sprawozdań z działalności Rady Seniorów,
 • współpraca z władzami Gminy Krosno Odrzańskie,
 • monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy Krosno Odrzańskie,
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, w sprawach dotyczących seniorów.