Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 16 września 2021 r.,  – nadany został Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie funkcjonują wydziały i inne komórki organizacyjne o następujących nazwach i symbolach:
 
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
Zarządzenie nr 17/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego - [Pobierz PDF]
Zarządzenie nr 2/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego - [Pobierz PDF]
 
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim - [Pobierz PDF]