Kabaret pod Wyrwigroszem wraz z Agencją Artystyczną „Joanna” serdecznie zapraszają Państwa na swój nowy program. Występ odbędzie się 28 marca 2015 r. o godz. 17.00. w sali kinowej Klubu Wojskowego, pr…
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  w Krośnie Odrzańskim rozpoczęła realizację ogólnopolskiej kampanii  społecznej w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieni…
Informujemy, że podczas ostatniej IV Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego radna Pani Anna Chinalska zgłosiła dwie interpelacje. Pierwsza dotyczyła budowy obwodnicy miasta Krosno Odrzańskie w ciągu dro…
W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego poniżej prezentujemy elektroniczną wersję ulot…
Znamy już wyniki głosowania w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego. Podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Miasta przedstawiono pięć zadań, które uzyskały najwięcej głosów ze strony mieszkań…
Rośnie liczba osób dotkniętych przemocą domową. W 2014 r. policja wykryła o 42 proc. więcej przypadków w porównaniu z rokiem 2013 r. Choć typowa ofiara to nadal kobieta, rośnie liczba mężczyzn, którzy…
1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkań…
Z uwagi na wejście w życie w dniu 1 marca 2015 r. nowych przepisów z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w dniach 26 – 27 lutego 2015 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemów te…

Strony