Rok 2015 upływa pod znakiem okrągłych rocznic wydarzeń, które na trwałe wpisały się w historię naszego kraju. Jedną z najważniejszych są bez wątpienia pierwsze wolne wybory, stanowiące odrodzenie pols…
Już w najbliższą niedzielę 24 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 odbędzie się II tura wyborów prezydenckich w Polsce. W Gminie Krosno Odrzańskie głosować będziemy w 13 stałych obwodach głosowan…
Informujemy, że w dniu 22 maja 2015 r. oraz od dnia 25 do 28 maja 2015 r. na ścieżce rowerowej Krosno Odrzańskie – Łochowice prowadzone będą prace remontowe. W związku z tym wystąpią utrudnienia oraz …
W dniu 1 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim odbędą się działania związane z ogólnopolską akcją pod nazwą „Profilaktyka a Ty”. Cel…
Szanowni Przedsiębiorcy, przypominamy o obowiązku wniesienia do 31 maja 2015 roku opłaty za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (II rata). Opłata za korzystanie z ze…
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim. Termin składania dokumentów mija 2 czerwca 2015 r.Ogłoszenie dostępne jest pod poniższym li…
W dniu 12 maja 2015 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim odbyła się IX edycja ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego „Trudne wierszyki łamiące języ…
Burmistrz Marek Cebula ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą projekt pn. „Polsko-niemiecka koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego przystani rzecznych na Odrze”, która odbędzi…

Strony