Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2015 kombatanci i osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa  …
Piątkowe spotkanie było przepełnione cudowną atmosferą, ciekawą rozmową, doskonałą muzyką i męskimi głosami. Gośćmi Zamku Piastowskiego byli Piotr i Krzysztof Machalicowie. Wydarzenie zostało zorganiz…
Z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy, który obchodzimy w dniach 24-30.01.2015 r., Wojewódzki  Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka …
Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim zaprasza na przegląd rejonowy Lubuskiego Konkursu  Recytatorskiego w ramach „PRO ARTE 2015”, który odbędzie się w dniach od 25 do 27 marca…
Nowoczesne, efektowne, z wizją przyszłości, wspólnym toastem i koncertem gwiazdy – takie będzie spotkanie dla mieszkańców, które odbędzie w ostatni czwartek stycznia, w krośnieńskiej Hali Sportowo-Wid…
W związku z trwającymi pracami polegającymi na modernizacji oświetlenia wzdłuż ul. Chrobrego mogą występować chwilowe utrudnienia związane z  funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Armi…
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja IMAGO zapraszają do udziału w Konkursie o Nagrodę w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”. …
W grudniu 2014 roku Gmina Krosno Odrzańskie zakończyła w szkołach podstawowych realizację zajęć dotyczących zjawiska narkomanii i przemocy.Dzieci mogły wzbogacić wiedzę na temat zagrożeń społecznych, …

Strony