Opłaty za odpady komunalne oraz podatki lokalne wpłacamy na INDYWIDULANE rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych.

  

Pozostałe opłaty:

Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055

 • podatki lokalne: od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne),
 • podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i  osoby prawne),
 • opłata skarbowa,
 • wieczyste użytkowanie,
 • wykup i spłata nieruchomości,
 • zamiana użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • czynsze najmu i dzierżawy,
 • trwałe zajęcie gruntu i pasa drogowego,
 • opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • operaty szacunkowe,
 • dokumentacja formalno – prawna.

Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056

 • wadium,
 • kaucja,

Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 19 1090 1551 0000 0001 3549 7316

 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, Budynek A, ul. Parkowa 1. Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek  8:00 - 12:00

  Poza godzinami pracy kasy, wpłat można dokonywać w Urzędomacie znajdującym się przy wejściu do Urzędu. 

Informujemy również, że opłatę skarbową bez opłat prowizyjnych można wpłacać w placówkach Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim (gotówka lub przelewy). Placówki pozostałych banków pobierają prowizję od wpłat opłaty skarbowej zgodnie z własnymi tabelami opłat i prowizji.