ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W OBRĘBIE MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. EDISONA W OBRĘBIE KROSNO ODRZAŃSKIE ORAZ W OBRĘBIE ŁOCHOWICE

ZMIANA PLANU MIEJSCOWEGO UL. EDISONA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (CZĘŚĆ PÓŁNOCNA)

ZMIANA PLANU MIEJSCOWEGO UL. EDISONA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (CZĘŚĆ POŁUDNIOWA)

O G Ł O S Z E N I E wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki