Poniżej prezentujemy wszystkie ważne terminy oraz kryteria, jakie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

Rodzaj czynności  Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym 
Termin
w postępowaniu uzupełniającym 
 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 

od 17 lutego 2020 r.

od godz. 8.00

do 13 marca 2020 r.
do godz. 15.00
 

od 10 sierpnia 2020 r.
od godz. 8.00

do 14 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 od 16 marca 2020 r.
do 17 marca 2020 r
 17 sierpnia 2020 r.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

18 marca 2020 r.

o godz. 14.00
 

18 sierpnia 2020 r.

o godz. 14.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

od 19 marca 2020 r.
do 25 marca 2020 r.

do godz. 15.00
 

19 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

26 marca 2020 r.

o godz. 14.00
 

22 sierpnia 2020 r.

o godz. 14.00

 

 

 

Planowana liczba wolnych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym (dla dzieci nowo przyjmowanych) w roku szkolnym 2020/2021: 172

Uchwała: kliknij aby otworzyć

Zarządzenie – rekrutacja do szkół: kliknij aby otworzyć

Zarządzenie – rekrutacja do przedszkoli: kliknij aby otworzyć