Poostępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i odbywa się na wolne miejsca w przedszkolach.

Zainteresowani rodzice składają wniosek elektronicznie w terminie od  20 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 14 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór. Już dzisiaj, klikając na poniższy link  mogą Państwo zapoznać się z informacją jakie przedszkola funkcjonują na terenie naszej gminy. W momencie uruchomienia rekrutacji na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/krosnoodrzanskie/przedszkole/ system pozwoli Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Poniżej prezentujemy wszystkie ważne terminy oraz kryteria, jakie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  
 • od 20 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 14 marca 2023 r. do godz. 15.00   
         
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • od 16 sierpnia 2023 r. od godz. 8.00 do 21 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
 • od 15 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r.

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • 22 sierpnia 2023 r.
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
 • 17 marca 2023 r. o godz.14.00

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • 23 sierpnia 2023 r. o godz.14.00
 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
 • od 20 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. do godz.15.00

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • od 24 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r. do godz.15.00
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych.
 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
 • 29 marca 2023 r. o godz.14.00

 • Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • 29 sierpnia 2023 r. o godz.14.00

Zarządzenie – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: kliknij, aby otworzyć

Zarządzenie – rekrutacja do szkół: kliknij, aby otworzyć

Uchwała – kryteria: kliknij, aby otworzyć

Ponadto informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim planowane jest utworzenie oddziału integracyjnego. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Kontakt: kliknij, aby otworzyć