14 lutego rusza rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych

Poniżej prezentujemy wszystkie ważne terminy oraz kryteria, jakie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 lutego 2022 r.

od godz. 8.00

do 11 marca 2022 r.
do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.
od godz. 8.00

do 19 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 marca 2022 r.
do 16 marca 2022 r.

22 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 marca 2022 r.

o godz.14.00

23 sierpnia 2022 r.

o godz.14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 18 marca 2022 r.
do 24 marca 2022 r.

do godz.15.00

24 sierpnia 2022 r.
do 26 sierpnia 2022 r.

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

25 marca 2022 r.

o godz.14.00

29 sierpnia 2022 r.

o godz.14.00

Zarządzenie – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: kliknij aby otworzyć

Zarządzenie – rekrutacja do szkół: kliknij aby otworzyć

Uchwała – kryteria: kliknij aby otworzyć

Ponadto informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim planowane jest utworzenie oddziału integracyjnego. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
Kontakt: kliknij aby otworzyć

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły można pobrać na stronach www poszczególnych jednostek lub bezpośrednio w przedszkolu lub szkole