Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 20 lutego br. i będzie prowadzona w trybie elektronicznym. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru znajdują się na https://krosnoodrzanskie.pl/edukacja/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli   

Poostępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i odbywa się na wolne miejsca w przedszkolach.

 Zainteresowani rodzice składają wniosek elektronicznie w terminie od  20 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do 14 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór. Już dzisiaj, klikając na poniższy link  mogą Państwo zapoznać się z informacją
jakie przedszkola funkcjonują na terenie naszej gminy. W momencie uruchomienia rekrutacji na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/krosnoodrzanskie/przedszkole/ system pozwoli Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

Złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę (w terminie składania wniosków).

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2023/2024 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie biorą udział:
1) dzieci urodzone w latach 2017– 2020, 

2) dzieci z rocznika 2016 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI

W dniu 20 lutego 2023 r., w terminie rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli,  zostanie uruchomiona możliwość elektronicznego składania deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w danym przedszkolu. Proponujemy Państwu złożenie deklaracji przez stronę internetową systemu Nabór: https://nabor.pcss.pl/krosnoodrzanskie/przedszkole/