Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że w 2021 r. zrealizowała zadanie. pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie”. Prace były prowadzone ze wsparciem finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2019-2023” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W 2021 roku został osiągnięty efekt ekologiczny – 48,80 Mg

Unieszkodliwiono 48,80 Mg czyli 4030 m2 wyrobów zawierających azbest.

Wpływ azbestu na zdrowie [POBIERZ PDF]