W związku z decyzją Wojewody Lubuskiego o dyslokacji patroli Straży Miejskich zgodnie ze wskazaniami Komendantów Powiatowych Policji, informujemy, że z dniem 1 kwietnia zawieszeniu ulega funkcjonowanie numeru alarmowego 986. Wobec powyższego w sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt z właściwym dzielnicowym. Wykaz i numery kontaktowe na http://krosno.lubuska.policja.gov.pl/go3/dzielnicowi/13202,Dzielnicowi-KPP-Krosno-Odrzanskie.html