Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemologicznego i decyzję o zamknięciu dla Interesantów Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim informujemy, że sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą zostać załatwione samodzielnie przez przedsiębiorcę TYLKO na drodze elektronicznej poprzez m. in. używanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada profilu zaufanego, możliwe jest również logowanie do CEIDG (www.firma.gov.pl) poprzez strony bankowości elektronicznej (które umożliwiają założenie profilu zaufanego) lub e-dowód.

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku : http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/8761_InstrukcjaCEIDG_2018_04_27.pdf

profil zaufany