Świadczenie Pieniężne dla Ukrainy

W ramach nowelizacji ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy przedłużono okres, za który może być przyznane świadczenie dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 120 dni. Okres ten jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ankieta dla obywateli Ukrainy.

Na podstawie informacji otrzymanej z Biura Wojewody Lubuskiego informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało anonimową ankietę dla obywateli Ukrainy. Niniejsza ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

Praca dla Ukraińców

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi możliwości podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce opracowany został Przewodnik poszukiwania pracy przez obywatela Ukrainy zamieszkującego województwo Lubuskie. Publikacja zawiera wiele przydatnych informacji oraz wskazówek, jak uzyskać pomoc w zakresie poruszania się po polskim rynku pracy.

Dzień Integracji Polsko - Ukraińskiej

Ogłaszamy 3 kwietnia Dniem Integracji Polsko-Ukraińskiej i zapraszamy w niedzielę od 15.00 do 19.00 do Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Pułaskiego 3, gdzie oprócz mnóstwa atrakcji dla dzieci, będą czynne również
punkty informacyjne lokalnych urzędów i instytucji.

500+

Od tego weekendu uchodźcy z pogrążonej wojną Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenie „500 plus” w swoim ojczystym języku. W związku z tym, niektóre lubuskie jednostki ZUS będą otwarte w sobotę i niedzielę.

Logo krosna odrzańskiego w barwach ukrainy

Ukraino!

Nie pozostajemy bezczynni na Twoje cierpienie. Płacz Twoich dzieci niesie się po całym świecie, łzy matek wypełniają oceany smutku…

Україно!

Ми не залишаємось байдужими до твоїх страждань. Плач твоїх дітейрозноситься по всьому світу, сльози матерів наповнюють океани печалі…

Logo krosna odrzańskiego w barwach ukrainy

Informujemy, że zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz.645) rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem jest zobowiązana złożyć oświadczenie kontynuacji kształcenia ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia.

Od 17 marca 2022 r. osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym ze swojego państwa przed wojną, mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego.