W związku z planowanym otwarciem oddziału integracyjnego w Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim, informujemy o wolnych stanowiskach pracy:

- nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 osoby) w wymiarze pełnego etatu,

- woźna oddziałowa (1 osoba) w wymiarze pełnego etatu,

- pomoc nauczyciela (1 osoba) w wymiarze pełnego etatu,.

 

Formą zatrudnienia będzie umowa o pracę.

Godziny pracy zgodnie z harmonogramem pracy placówki.

Kandydaci na dane stanowisko pracy powinni posiadać kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Dyrektorem Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim,

ul. Chrobrego 33, nr tel: 68 383 52 47.