W dniu 19 maja 2016 r. w Centrum Artystyczno – Kulturalnym ZAMEK w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Miasta pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie pt. „Idea abstynencji w procesie zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu”.

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia była Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego Feniks w Krośnie Odrzańskim. Wydarzenie to skierowane było głównie do osób zajmujących się zawodowo pomaganiem osobom uzależnionym i społecznie wykluczonym oraz ich rodzinom. Wśród licznie zgromadzonych w zamkowej wozowni znaleźli się przedstawiciele samorządów, pracownicy socjalni, pedagodzy, służby mundurowe, pracownicy sądów, kuratorzy, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy świetlic opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele lecznictwa odwykowego i służby zdrowia.
Podczas konferencji wykłady wygłosili: prof. UAM, dr hab. Pani Lidia Cierpiałkowska, Pani Jadwiga Fudała, Pani Izabela Sumińska i Pan Leszczek Pieńczak oraz przedstawiciele grup trzeźwościowych.
Konferencja była objęta patronatem medialnym: TVP3 Gorzów Wielkopolski, Radia Zachód, Gazety Lubuskiej oraz Gazety Tygodniowej.
Wydarzenie w całości zostało sfinansowane w ramach GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2016.

13217065_971709899591549_3610221679980300422_o
13217065_971709899591549_3610221679980300422_o
13220786_971709296258276_502393484766949715_o
13220786_971709296258276_502393484766949715_o
13227312_971709826258223_5674051468425188425_o
13227312_971709826258223_5674051468425188425_o
13235640_971709219591617_4203031450200319849_o
13235640_971709219591617_4203031450200319849_o
13243687_971709742924898_841272983736099433_o
13243687_971709742924898_841272983736099433_o
13247963_971710349591504_7382232002597797199_o
13247963_971710349591504_7382232002597797199_o
13268059_971710242924848_9170551921161203987_o
13268059_971710242924848_9170551921161203987_o
13268346_971709646258241_5326704572965989043_o
13268346_971709646258241_5326704572965989043_o
IMG_3445
IMG_3445
IMG_3457
IMG_3457
Konferencja-Idea abstynencji w procesie zdrowienia_031
Konferencja-Idea abstynencji w procesie zdrowienia_031