Zbliża się okres świąteczno-noworoczny, który tradycyjnie obfituje w uroczystości, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju środki i materiały pirotechniczne. Jak wynika ze strażackich statystyk nieumiejętne obchodzenie się z tymi materiałami każdego roku jest przyczyną wielu pożarów i nieszczęśliwych wypadków.

Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla wszystkich mieszkańców miasta miły i bezpieczny. Od wielu lat nieodłącznym akcentem tego okresu są fajerwerki, które mimo swojej atrakcyjności – przy niewłaściwym ich używaniu – mogą być przyczyną wielu kłopotów. Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim pragnie przypomnieć, iż sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim a w przypadku ujawnienia sprzedaży osobie nieletniej taki czyn traktowany jest jako przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Każdy użytkownik tego typu wyrobów musi mieć na względzie ograniczenia wynikające z przepisów ogólnych dotyczących porządku publicznego, chociażby art. 51 kodeksu wykroczeń mówiącego o tym, że „ kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny (…) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności  albo grzywny. Grzywna w postępowaniu mandatowym może wynosić do 500 zł a w postępowaniu sądowym do 5000 zł. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
Kilka uwag przy używaniu petard i fajerwerków:
1. Kupując materiały pirotechniczne należy zwracać uwagę na to, czy są one dopuszczone w naszym kraju, czy posiadają atesty i są bezpieczne dla użytkownika.
2. Fajerwerków nie należy używać w grupie osób oraz w miejscach, gdzie mogą spowodować zagrożenie np. pożar.
3. Materiałów pirotechnicznych nie powinny odpalać dzieci ani osoby nietrzeźwe, które mają ograniczoną zdolność do realnej oceny sytuacji.
4. Jeżeli petarda nie odpaliła, nie należy przy niej majsterkować i zapalać po raz drugi, bezpieczniej będzie wziąć drugą. 
5. Odpalając petardę należy pamiętać o zwierzętach, dla nich huk wystrzału to bardzo duży stres.
6. Fajerwerki należy kupować tylko w miejscach do tego wyznaczonych, nie kupuj petard z niepewnego źródła.
7. Najwięcej obrażeń powstaje w wyniku odpalania wyrobów pirotechnicznych z ręki.
8. Nie odpalaj fajerwerków w domu i z balkonu.
Pamiętajmy, że używanie wyrobów pirotechnicznych jest niebezpieczne i może doprowadzić do zranień, czy utraty zdrowia, więc odpalajmy je z pełną odpowiedzialnością, aby była to dobra zabawa, a nie nieszczęście.