Burmistrz Krosna Odrzańskiego, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28) oraz w związku z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od 11 kwietnia do 12 maja 2024 r. w postaci:

  1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w godzinach pracy Urzędu.
  1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem:

https://forms.office.com/e/MqvfEfiwMu

  1. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 14 kwietnia 2024 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/F3SAbzsvJ8. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 12 maja 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/ i stronie www.krosnoodrzanskie.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim:

  • zarządzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033,
  • formularz zgłaszania uwag,
  • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Krosno Odrzańskie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.krosnoodrzanskie.pl.

Załączniki