Przypominamy, że do 31 stycznia 2024 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2023 oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024. Termin ten jest nieprzekraczalny, a jego uchybienie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej, której z kolei nie uiszczenie powoduje wygaszenie zezwoleń. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać, w trzech równych ratach, w ustawowych, nie przekraczalnych terminach:

  • • I rata do 31 stycznia,
  • • II rata do 31 maja,
  • • III rata do 30 września

danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia.

Jeśli zezwolenie traci ważność w danym roku kalendarzowym, to opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia należy wyliczyć w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Należy podkreślić, iż terminy opłat, zasady ich naliczania oraz pobierania są regulowane ustawowo.

Wyliczone opłaty można uiszczać dokonując przelewu na rachunek gminy: 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055, w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 w godzinach od 800 do 1200 lub korzystając
z wpłatomatu dostępnego również w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod nr telefonu 68 410 9743.

OŚWIADCZENIE [POBIERZ]