Działając na podstawie art. 160 § 1 i § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) w związku z wyborem niewystarczającej liczby ławników na kadencję (2024 – 2027), orzekających w sprawach cywilnych do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, wniósł o dokonanie wyborów dodatkowej liczby ławników z obszaru Gminy Krosno Odrzańskie w liczbie 5 osób:

- 1 ławnika do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,

- 4 ławników do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim.

Szczegóły w Biuletynie informacji Publicznej - kliknij aby przejść do BIP