Zespół Szkolno-Przedszkolny (dawna Szkoła Podstawowa nr 1) jest pierwszą placówką w Krośnie Odrzańskim, która rozpoczęła nauczanie po zakończeniu działań wojennych. 50 lat temu patronką szkoły została Maria Skłodowska-Curie, a sztandar z jej wizerunkiem ufundowały Zakłady Płyt Pilśniowych. Od początku istnienia placówki siedzibą szkoły jest zabytkowy budynek stąd też duży nacisk kładziony jest na pielęgnowanie tradycji.

Kilka lat temu, w wyniku m.in. reorganizacji placówek oświatowych szkoła została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny. Zmiana sztandaru stała się koniecznością. Ponadto po 45 latach reprezentowania szkoły podczas różnych uroczystości sztandar uległ znacznemu zniszczeniu. Ponieważ placówki oświatowe borykają się z ogromnymi problemami finansowymi, społeczność szkolna często radzi sobie sama poprzez udział w różnych przedsięwzięciach np. zbieranie elektrośmieci, nakrętek, kasztanów czy baterii. Może również poszczycić się wspaniale działającym wolontariatem, gdzie wspiera akcje charytatywne takie jak pomoc w leczeniu chorych dzieci, WOŚP, zbiórki na rzecz schronisk, porządkowanie zaniedbanych grobów, współpraca z ośrodkami dla osób niepełnosprawnych itp. Dziś sama potrzebuje takiego wsparcia w zbieraniu środków na sztandar.

Zbiórka ma charakter dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy: 58 9656 0008 0005 8434 2000 0001 należący do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim.