W dniu 24 marca 2016 r. na terenie Krosna Odrzańskiego, w godzinach 12.00 – 12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych. Nadane zostaną następujące sygnały akustyczne:
• ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty;
• odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 minuty.