Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przypominamy o  obowiązku bezwzględnego przestrzegania następujących nakazów:

 1. Trzymania ptaków oddzielnie od innych zwierząt.
 2. Zapewnienia dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
  o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach.
 3. Stosowania odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach
  z gospodarstwa.
 4. Stosowania odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących
  do gospodarstwa lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:
 • wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące
  do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 1. Prowadzenia ewidencji:
 • wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii na jego wniosek;
 • czyszczenia i odkażania środków transportu wykorzystywanych do przemieszczania ptaków.

ULOTKA [POBIERZ PDF]