Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów na obszarze całego kraju przedłużono obowiązywanie stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE-CRP do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 23.59.

Wprowadzenie stopni alarmowych związane jest z zagrożeniami terrorystycznymi  oraz cyberatakami na systemy i sieci teleinformatyczne i nie ma wpływu na pracę Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.