Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów na obszarze całego kraju wprowadzono stopień alarmowy BRAVO oraz CHARLIE-CRP obowiązujący od dnia 16 maja 2022 r. od godz. 00.00
do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 23.59. Wprowadzenie stopni alarmowych nie ma wpływu na pracę Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.