Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej Pracownikom Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krośnie Odrzańskim przekazuję najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.

Gospodarka komunalna jest fundamentem wspólnoty samorządowej. Obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. To dzięki Państwa codziennej, jakże niełatwej pracy, lokalna społeczność może korzystać z usług, które wpływają na podnoszenie jakości życia w naszej Gminie. Jest to nasza wspólna misja realizowana dzięki współpracy oraz sprawnemu działaniu. Ten szczególny dzień jest przede wszystkim okazją do wyrażenia uznania dla Państwa zaangażowania w wykonywanie powierzonych obowiązków. Swoją pracą, w której mierzycie się z wieloma trudnościami, udowadniacie profesjonalizm oraz otwartość na nowe rozwiązania.

W imieniu krośnieńskiego samorządu, życzę Państwu wytrwałości, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech wykonywanie obowiązków będzie źródłem spełnienia na każdej płaszczyźnie życia, a osiągane sukcesy napawają satysfakcją i dumą.  

marek cebula niebieskie