Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Pracownikom Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim, a także jej Filii, składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za codzienny wkład w propagowanie kultury czytelniczej. Biblioteka to miejsce spotkań i budowania więzi międzyludzkich, ale przede wszystkim źródło bogatego dorobku kulturalnego i intelektualnego wielu pokoleń.

Ze względu na szczególną rolę tej instytucji w rozbudzaniu zainteresowania dziedzictwem kulturowym, pragnę wyrazić uznanie dla realizowanych przez Panie pomysłów i organizowanych akcji – nie tylko czytelniczych. Zróżnicowana oferta placówki oraz profesjonalne i umiejętne doradztwo sprawiają, iż wielu czytelników rozwija swoje zainteresowania i wzbogaca posiadaną wiedzę. W sposób szczególny gratuluję organizacji cyklu spotkań z podróżnikami oraz „Żywą Książką”, a także seansów filmowych, kursów komputerowych adresowanych do seniorów, jak również zajęć z robotyki i automatyki dla najmłodszych. Takie inicjatywy udowadniają, że krośnieńska Mediateka jest miejscem dla każdego.

W imieniu samorządu i mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie życzę wytrwałości oraz wielu nowych wyzwań, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech wykonywanie obowiązków będzie źródłem spełnienia na każdej płaszczyźnie życia, a osiągane sukcesy napawają satysfakcją i dumą.

marek cebula podpis