W dniu 25 października 2021 r. w sali 1000–lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 odbędzie się druga sesja V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Rozpoczęcie sesji o godz. 15:00.

Porządek obrad sesji obejmuje:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Ślubowanie.
 • Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 • Podjęcie uchwały nr II/4/21 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia
  25 października 2021 r. w sprawie programu działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
 • Informacja Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • Dyskusja na temat planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w 2021 i 2022 roku.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miejskiej

 

/-/ Milena Aleksandra Walaszko