Od 17 marca 2022 r. osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym ze swojego państwa przed wojną, mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego.

Zgodnie ze specustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mieszkańcy, którzy udzielili schronienia i zapewnili wyżywienie takim osobom, mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za każdą przyjętą pod swój dach osobę – zarówno dorosłą, jak i dziecko.

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia przyjęcia do dnia złożenia wniosku – ale nie dłużej niż 60 dni.

W związku z tym, że świadczenie wypłacane jest wstecznie za okres udzielenia gościny, wniosek warto złożyć pod koniec okresu, w którym osoby z Ukrainy przebywały pod danym adresem lub na przykład po miesiącu ich pobytu.

Wnioski wraz z załącznikiem należy składać osobiście w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 (pokój nr 1 w budynku B). Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 68 410 97 67.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, wzór wniosku i załącznika do pobrania: (wniosek, załącznik)

Jednocześnie przypominamy o spoczywającym na właścicielu nieruchomości obowiązku aktualizacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany liczby osób korzystających z nieruchomości.