Obywatele Ukrainy, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów na terytorium Ukrainy, a przybywają do naszej gminy, potrzebują znaleźć bezpieczne miejsce do zamieszkania. Jeżeli przyjęliście Państwo pod swój dach Uchodźców lub zamierzacie ich przyjąć, zgłoście ten fakt w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Kontakt: 68 410 9755, 502 624 614.