Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał dofinansowanie dla Gminy Krosno Odrzańskie na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w kwocie 48.970,98 PLN.

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Gmina Krosno Odrzańskie osiągnęła efekt ekologiczny w postaci 106,61 Mg, czyli 8170 m2 wyrobów zawierających azbest, w tym z demontażem 9,545 Mg czyli 730,00 m2, oraz 97,065 Mg - 7440,00 m2 wyrobów zawierających azbest bez demontażu.

Więcej o szkodliwości azbestu TUTAJ.