Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał dofinansowanie dla Gminy Krosno Odrzańskie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie” w kwocie 101.370,42 PLN, finansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W 2016 roku został osiągnięty efekt ekologiczny – 135,18 Mg.

Unieszkodliwiono 135,18 Mg czyli 11862 m2 wyrobów zawierających azbest, w tym z demontażem 125,18 Mg czyli 10862,00 m2, oraz 10,00 Mg - 1000,00 m2 wyrobów zawierających azbest bez demontażu.

Wpływ azbestu na zdrowie