Informujemy, że od marca br. we wszystkich przedszkolach na terenie Gminy Krosno Odrzańskie rozpoczęły się zajęcia profilaktyczne. Wiodącym założeniem programów jest tworzenie warunków do kształtowania postaw i wartości, ułatwianie dzieciom dokonywania wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamianie dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z ich udziałem.

Programy mają przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promują i kształtują zdrowy styl życia.
Dzieci będą mogły m.in. zapoznać się ze znaczeniem wody dla życia na Ziemi, uświadomić sobie dlaczego warto dbać o zęby i że nie ma powodów, aby bać się dentysty. Nabędą też umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu.
Biorąc pod uwagę coraz częściej pojawiające się u dzieci w wieku przedszkolnym trudności w wymowie oraz dostrzegając rolę nauczycieli wychowania przedszkolnego w procesie profilaktyki wzbogaciliśmy nasze programy profilaktyczne o elementy logopedii. Zajęcia potrwają do czerwca br. i w całości zostaną sfinansowane ze środków profilaktyki alkoholowej.