Zapraszamy Mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie na spotkanie konsultacyjne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędzie się dnia 15 września 2022 r. o godz. 16:00 w Mediatece. Elementem spotkania będą warsztaty poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR, celów strategii, w tym celów końcowych oraz planowanych działań w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Dokument umożliwi kontynuację działań Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło” na terenie m.in. Gminy Krosno Odrzańskie.