Rozwój infrastruktury drogowej to nie tylko poprawienie komfortu życia lokalnej społeczności, ale także jeden z elementów opisujących inwestycyjną atrakcyjność danej gminy. W Krośnie Odrzańskim na niespotykaną dawno skalę trwa realizacja zadań związanych z remontami dróg.

 

Zapisy w Strategii wyznaczają realizowane cele

Zaglądając do Strategii Rozwoju Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025, w jednym z celów operacyjnych możemy znaleźć m.in. zapis mówiący o konieczności remontu drogi Gostchorze-Chyże, czy tej w Bielowie. Takie dokumenty mają to do siebie, że wpisane tam zadania realizowane są w okresie kilkuletnim. Po to tworzyliśmy nasz dokument, by punkt po punkcie wypełniać jego założenia i słowa dotrzymujemy mówi burmistrz Marek Cebula. Wspomniana droga między dwoma miejscowościami doczeka się remontu po kilku latach nieustępliwej walki o dofinansowanie. Trasa między miejscowościami Gostchorze i Chyże to „opowieść z brodą”. Zaczęła się w 2015 roku, były pieniądze, ale nie udawało się rozstrzygnąć kilku przetargów. Gdy w końcu wyłoniono Wykonawcę, po kilku miesiącach zszedł on z placu budowy. Pieniądze przepadły, ale nie na długo. Urzędnicy podjęli kolejną próbę i skutecznie pozyskali środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niedawno włodarz podpisał umowę na realizację inwestycji, która jest kluczowa dla rozwoju gminy. Kolejny zapis ze strategii – Bielów. Tam także mieszkańcy wyczekiwali remontu drogi, która „kocimi łbami” dawała im się we znaki. Na przełomie października i listopada ukończono pierwszy etap prac sfinansowany w całości z budżetu Gminy. Kolejny, planowany jest na rok 2022. Zaangażowanie lokalnej społeczności jest ważne mówi burmistrz podając przykład sołtysa Wężysk, Kazimierza Kasowskiego. Współpraca zaowocowała remontem jednej z dróg wewnętrznych, a łącząc fundusze z powiatu i gminy wykonano modernizację głównej drogi dojazdowej do miejscowości. W Gostchorzu zrobiony zostanie natomiast dojazd do portu dzięki kooperacji z rodzimym przedsiębiorcą. Utwardzenie z płyt ażurowych zmieni błotnistą drogę w normalny dojazd do mariny. W Osiecznicy także dzięki współpracy z właścicielem jednej z firm został zrobiony fragment drogi.

Współdziałanie samorządów przynosi efekty

Od kilku lat wymierne efekty przynosi „łączenie sił” Powiatu i Gminy. Starosta Krośnieński, Grzegorz Garczyński postawił na partycypację kosztów, dzięki czemu dziesiątki kilometrów dróg doczekało się remontu. Krośnieńscy radni co roku przekazują fundusze na powiatowe, asfaltowe inwestycje. Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Rogowski nie ma jednak wątpliwości, że są to dobrze wydane pieniądze, bo przecież codziennie tymi trasami przejeżdżają mieszkańcy Gminy. Tylko z ostatnich tygodni przykładów jest kilka. Symboliczne przecinanie wstęgi miało miejsce na drodze ze Starego Raduszca, przez Strumienno do Retna. Powiat chce pozyskać pieniądze na remont drogi do Bielowa, a obecnie trwa remont ulicy Kościuszki, która jest kluczowa m.in. dla ruchu związanego z turystyką. Przy ulicy powstanie ścieżka rowerowa, która będzie elementem tzw. „pętli łochowickiej” prowadzącej do jeziora Glibiel. Takie przykłady można mnożyć. Jak wylicza burmistrz Marek Cebula, tylko na drogach gminnych potrzeb jest wiele, na 20 milionów złotych. Prowadzona aktualizacja Strategii Rozwoju wskaże zapewne kolejne miejsca, gdzie konieczne są remonty. I będą one realizowane, stopniowo, każdego roku – obiecuje burmistrz.