Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspiera działania swoich mieszkańców zmierzające do poprawy jakości powietrza. W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Pod numerem telefonu 502 624 612 udzielane są informacje oraz możliwe jest umówienie się na wizytę.

Konsultacje w samym punkcie informacyjnym odbywają się w godzinach:

  • poniedziałek – od godziny 15:30 do 17:30;

  • od wtorku do czwartku – od godziny 14:30 do 16:30;

  • piątek – od godziny 15:30 do 17:30.

Obowiązuje wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu spotkania.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie ‑ właścicielom domów jednorodzinnych, aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” o środki na wymianę m.in. starych nieekologicznych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe). Przeszkolony pracownik urzędu udziela wszelkich niezbędnych informacji na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie, czy wymaganych dokumentów. Nasze działania polegają w szczególności na:

  • wsparciu w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Program oferuje dofinansowanie zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających jego wymagania oraz:

  • ocieplenia przegród budynku,

  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji już przed podjęciem pierwszych kroków, a nawet planów inwestycyjnych, gdyż (jak pokazuje doświadczenie) bardzo często podejmowane są decyzje niezgodne z regulaminem programu „Czyste Powietrze”, co skutkuje brakiem możliwości otrzymania dotacji.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za ich zgodność ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/