Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028

 Przedmiot konsultacji: projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2021-2028.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 9 września 2021 r.
Czas zakończenia konsultacji: 23 września 2021 r.
Forma konsultacji: konsultacje w formie opinii.

Więcej informacji pod adresem: 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/6352/Konsultacje_w_sprawie_projektu_Strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_Gminie_Krosno_Odrzanskie_na_lata_2021-2028/