W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Pod numerem telefonu 502 624 612 udzielane są informacje oraz możliwe jest umówienie się na wizytę

Konsultacje w punkcie informacyjnym możliwe są po wcześniejszym umówieniu się

 (również kontakt telefoniczny możliwy tylko w tych godzinach):

Godziny otwarcia:

poniedziałek – od godziny 15:30 do 17:30

od wtorku do czwartku – od godziny 14:30 do 16:30

piątek – od godziny 15:30 do 17:30.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie - właścicielom domów jednorodzinnych, aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” o środki na  wymianę m.in. starych nieekologicznych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe). Przeszkolony pracownik urzędu udziela wszelkich niezbędnych informacji na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów. W szczególności:

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Program oferuje dofinansowanie zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu oraz:

- docieplenia przegród budynku,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

- montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za ich zgodność ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/