Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło prowadzi rekrutację do projektu pt.: "Własna firma - start dla młodych" - w ramach Osi Priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu realizatorzy planują objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną, utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 - i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

Rekrutacja została wydłużona do dnia 18 sierpnia 2021r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych!

Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html