„Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą.” Te słowa Abrahama Lincolna stanowią niezwykle celną odpowiedź na pytanie: dlaczego jestem nieszczęśliwy? Pytanie to zadaje sobie wielu ludzi, bez względu na wiek.

Oznacza to, że jest ono jak najbardziej aktualne również w stosunku dzieci i młodzieży. Ludzie często postrzegają szczęście w kategoriach daru od losu, daru, który możemy otrzymać, ale na który nie mamy wpływu. Tymczasem szczęściu należy nie raz dopomóc. Niekiedy należy je po prostu zauważyć, docenić, albo odnaleźć.
„W poszukiwaniu szczęścia …” to kampania skupiająca się na budowaniu kompetencji, rozwiązywaniu problemów wśród uczniów, znajdujących się na różnym etapie rozwojowym. Natomiast dla rodziców stanowi kompendium wiedzy, jak radzić sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi przeżywanymi przez dzieci w sytuacji izolacji społecznej, spowodowanej pandemią koronawirusa.
Celami kampanii są:
• budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron,
• doznawanie pozytywnych emocji,
• motywowanie do osiągania założonych celów,
• minimalizacja ryzyka zachowań ryzykownych (eksperymentowania z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój).
Autorami kampanii są specjaliści z poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”, zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Kampania rusza w krośnieńskich szkołach podstawowych od 15.03 br i jest finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.