Osoby objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, seniorzy, osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności oraz osoby samotne, które nie mają możliwości zorganizowania pomocy we własnym zakresie, w przypadku znalezienia się w sytuacji kryzysowej, mogą liczyć na wsparcie ze strony Urzędu Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

 

Pomoc ta obejmuje m.in. dostarczenie leków i produktów żywnościowych, przyznanie usług opiekuńczych dla osób po leczeniu szpitalnym, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe), przyznanie w uzasadnionych przypadkach zasiłków celowych na zakup leków, środków higieny i środków czystości po spełnieniu kryteriów dochodowych, wsparcie indywidualne przy załatwieniu pilnych i terminowych spraw urzędowych będących w gestii Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Kontakt:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim – tel. 68 383 3360,
2) Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim – tel. 68 4109755, 502 624 614.