Przyszłość rysuje się w jaśniejszych barwach dla rodzin, które w poniedziałek, 1 września odebrały klucze do nowych mieszkań socjalnych przy ul. Pocztowej w Krośnie Odrzańskim. Budynek będący elementem szeroko zakrojonego planu rewitalizacji dolnej części miasta został wyremontowany, a pięć z ośmiu mieszkań zostało już przeznaczone dla osób, które potrzebowały nowego lokum.

To jest nowy początek, start, który można sobie tylko wymarzyć – mówiła wzruszona Karina Romiasz-Staniak tuż przed uroczystym przekazaniem kluczy do jej mieszkania. Wraz z nowymi sąsiadkami odebrała symboliczne i te prawdziwe klucze do swojego „M”. Burmistrz Marek Cebula podzielał radość nowych lokatorek podkreślając, że ten budynek ma szczególne znaczenie, bowiem wpisuje się w proces przywracania świetności Dolnemu Miastu. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z małą infrastrukturą, oświetlenie i monitoring w otoczeniu ulic Pocztowej, Mnichów (dawna Walki Młodych) i Wąskiej, a także zagospodarowania podwórek kamienic oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej to było wbrew pozorom wielkie wyzwanie – mówi burmistrz Marek Cebula. Również ze względu na nadzór konserwatora zabytków, którego służby prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi.
W sumie w kamienicy jest osiem mieszkań o różnej powierzchni – od niespełna 30 metrów kwadratowych do 55 metrów kwadratowych. Do tego także miejsce na lokal dla organizacji pozarządowych o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Wszystkie lokale są kompleksowo wykończone, posiadają w pełni wyposażone łazienki oraz kuchnie (meble, kuchenka) oraz każde z nich ma osobne podłączenie do gazu ziemnego. Przytulnie zagospodarowano także plac przy budynku.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Burmistrza decydując o przydzielaniu lokali przy ul. Pocztowej 9-11 brała pod uwagę konieczność poprawy jakości zamieszkiwania (duża liczba osób na małym metrażu, zły stan techniczny w obecnie zajmowanych lokalach). Ważny był też brak zaległości w opłatach czynszowych, ale jednym z kryteriów był warunek, że obecnie zajmowane mieszkanie utrzymywane jest w miarę możliwości w stanie nie pogarszającym jego stanu technicznego.
Inwestycja była realizowana ze środków Unii Europejskiej. Na projekt pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku” Urząd Miasta pozyskał blisko 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.47
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.47
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (1)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (1)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (2)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (2)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (3)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (3)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (4)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (4)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (5)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (5)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (6)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (6)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (7)
WhatsApp Image 2020-09-10 at 12.23.48 (7)