Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w dniach 18-22 stycznia 2016 r. organizują zajęcia w ramach projektu „Zimowa Ferajna”. Na wyjazdy artystyczno-edukacyjne zapraszamy uczniów ze szkół z terenu gminy Krosno Odrzańskie.


„Zimowa Ferajna” to cykl zajęć profilaktycznych i artystycznych promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszących ich kompetencje artystyczne i pobudzające wyobraźnię twórczą. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, aby w ten czas porzucić telewizor, komputer i móc spędzić go na rozwijaniu swoich zainteresowań. W programie „Zimowej Ferajny” są wyjazdy do kina, zwiedzanie kulis Teatru Lubuskiego oraz warsztaty tworzenia lizaków w Krainie Słodkości.
W wyjazdach mogą wziąć udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Krosno Odrzańskie. Poniżej znajduje się harmonogram zajęć. Aby wziąć udział w wyjazdach, należy zapisać się na listę uczestników w sekretariacie szkoły. Obowiązkowo należy dostarczyć zgodę opiekuna na udział dziecka w wyjazdach. Formularz zgody będzie dostępny w sekretariacie w danej szkole.

Wyjazdy artystyczno-edukacyjne

 Szkoła Podstawowa nr 1 + Zespół Edukacyjny w Osiecznicy

+ Szkoła Podstawowa w Radnicy

PONIEDZIAŁEK

18.01.2016 r.

Wyjazd do Zielonej Góry

WARSZTATY TWORZENIA LIZAKÓW

ZWIEDZANIE KULIS TEARU LUBUSKIEGO WRAZ Z LEKCJĄ TEATRALNĄ

Ilość osób – 45:po 15 osób
z każdej placówki oświatowej.

Godziny wyjazdów/przyjazdów:

Szkoła Podstawowa nr 1 – wyjazd o godz. 10.00 spod CAK „Zamek”. Przyjazd ok. godz. 15.15

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy – wyjazd o godz. 9.30 spod szkoły. Przyjazd ok. godz. 15.30.

Szkoła Podstawowa w Radnicy – wyjazd o godz. 9.00 spod szkoły. Przyjazd ok. godz. 16.00.

WTOREK

19.01.2016 R.

Wyjazd do Zielonej Góry

WYJAZD NA PROJEKCJĘ FILMOWĄ DO CINEMA CITY W ZIELONEJ GÓRZE

Ilość osób – 45:po 15 osób
z każdej placówki oświatowej.

Godziny wyjazdów/przyjazdów:

Szkoła Podstawowa nr 1 – wyjazd o godz. 10.00 spod CAK „Zamek”. Przyjazd ok. godz. 14.45.

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy – wyjazd o godz. 9.30 spod szkoły. Przyjazd ok. godz. 15.00.

Szkoła Podstawowa w Radnicy – wyjazd o godz. 9.00 spod szkoły. Przyjazd ok. godz. 15.30.

Wyjazdy artystyczno-edukacyjne

Szkoła Podstawowa nr 2 i 3, Zespół Szkół w Wężyskach

ŚRODA

20.01.2016 r.

Wyjazd do Zielonej Góry

WYJAZD NA PROJEKCJĘ FILMOWĄ DO CINEMA CITY W ZIELONEJ GÓRZE

Ilość osób – 45:po 15 osób
z każdej placówki oświatowej

Godziny wyjazdów/przyjazdów:

Szkoła Podstawowa nr 2 i 3  – wyjazd o godz. 10.00 spod CAK „Zamek”. Przyjazd ok. godz. 14.45

Zespół Szkół w Wężyskach – wyjazd o godz. 9.30 spod szkoły. Przyjazd ok. godz. 15.30.

CZWARTEK

21.01.2016 r.

Wyjazd do Zielonej Góry

WARSZTATY TWORZENIA LIZAKÓW

ZWIEDZANIE KULIS TEARU LUBUSKIEGO WRAZ Z LEKCJĄ TEATRALNĄ

Ilość osób – 45: po 15 osób
z każdej placówki oświatowej

Godziny wyjazdów/przyjazdów:

Szkoła Podstawowa nr 2 i 3  – wyjazd o godz. 10.00 spod CAK „Zamek”. Przyjazd ok. godz. 15.15

Zespół Szkół w Wężyskach – wyjazd o godz. 9.30 spod szkoły. Przyjazd ok. godz. 15.45.

Finał dla wszystkich placówek oświatowych

PIĄTEK

22.01.2016 r.

Zajęcia i warsztaty artystyczne oraz rekreacyjne stacjonarnie
w Hali Sportowo-Widowiskowej
w Krośnie Odrzańskim

Zajęcia otwarte/ grupy bez limitu.

Autokar podstawiony do szkół na terenach wiejskich.

Godziny wyjazdów/przyjazdów:

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy – grupa 20 dzieci – wyjazd o godz. 9.30 spod szkoły. Przyjazd ok. godz. 14.15.

Szkoła Podstawowa w Radnicy – grupa 20 dzieci – wyjazd ok. godz. 9.00 spod szkoły. Przyjazd ok godz. 14.45.

Zespół Szkół w Wężyskach – grupa 20 dzieci – wyjazd o godz. 9.30 spod szkoły. Przyjazd ok. godz. 14.30.

„ZIMOWA FERAJNA” ZDOBYŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2016.

plakat ogolny zimowej ferajny