Finansowanie z FEnIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, obok środków z KPO i NFOŚiGW daje bezpieczeństwo finansowe realizacji programu „Czyste Powietrze” na wiele lat. Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadal wspiera działania swoich mieszkańców zmierzające do poprawy jakości powietrza.

W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Pod numerem telefonu 502 624 612 udzielane są informacje oraz możliwe jest umówienie się na wizytę. Konsultacje w samym punkcie informacyjnym odbywają się w godzinach:

poniedziałek - od godziny 13:30 do 16:30

od wtorku do czwartku - od godziny 13:30 do 15:30

piątek - od godziny 13:30 do 14:30

Więcej informacji: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/462/Czyste_Powietrze/

FEnIKS i KPO kolor PL CMYK