Informujemy, że Raport o stanie Gminy Krosno Odrzańskie za 2022 rok, w oparciu o art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, zostanie przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która zaplanowana została na 15 czerwca 2023 r. na godz. 9.00.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, winien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, pisemne zgłoszenie z załączoną listą 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgodnie z ustawą, zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta (hol w bud. A, tel. 68 410 9700), Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego wotum zaufania.

Treść raportu dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/15917_Raport_o_stanie_Gminy_Krosno_Odrzanskie_za_2022_r..pdf