Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów na obszarze całego kraju przedłużono obowiązywanie stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE-CRP do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59. Wprowadzenie stopni alarmowych nie ma wpływu na pracę Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.