31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020‑2023. W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim rozpoczyna się nabór kandydatów na ławników. Pismem z dnia 19 maja 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania wyboru ławników (zgodnie z art. 161 ustawy o ustroju sądów powszechnych; Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.).

Do wiadomości Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, Prezes Sądu Okręgowego wskazał liczbę wybieranych ławników:

do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

I Wydział Cywilny – 1 ławnik,

do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 4 ławników

Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyborów ławników udzielają pracownicy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod numerem telefonu: tel. (68) 4109 750. Więcej szczegółów na temat wyborów, wzory karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń zamieszczono na stronie internetowej:  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/343/Wybory_lawnikow/

Miejsce składania zgłoszeń

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, pok. 4, przy ul. Parkowej 1, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 13:30 oraz za pośrednictwem poczty.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r. (piątek),