Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2023 r. Gmina Krosna Odrzańskie nie jest obszarem zagrożonym występowaniem wysoko zjadliwej grypy ptaków. Oznacza to, że drób i inne ptactwo nie musi być utrzymywane w zamknięciu. Jednakże zasady bioasekuracji obowiązujące przed wystąpieniem ptasiej grypy nadal obowiązują.